Wie is afbouwkeur

Afbouwkeur is een stichting, die kennis, kwaliteit en service binnen de afbouwbranche op een hoog niveau wil houden.

Bij het wegvallen van de vestigingswet in 1996 werden de Erkenningsregelingen ESA en Vloerkeur opgericht. Later kwam daar de Erkenningsregeling voor Plafond- en Wandmontagebedrijven bij. Sinds september 2007 zijn de in 1996 ingestelde erkenningsregelingen van de afbouw ondergebracht bij de stichting Afbouwkeur. 

Door onafhankelijke controle, op de bouwplaats en binnen bedrijven, zorgen we ervoor dat Erkende afbouwbedrijven aan de door ons gestelde eisen blijven voldoen. Met behulp van advies en scholing houden we het niveau van vakwerk op peil en werken we mee aan de optimalisering van de bedrijfsvoering. Bedrijven met ons keurmerk blijven hierdoor scherp en opdrachtgevers hebben de zekerheid van gedegen vakmanschap. 

Het bestuur van Afbouwkeur wordt gevormd door

 • Bart (B.A.P.) Briels - voorzitter
 • Frank (F.Th.M.) Rohof - secretaris 
 • Eric (E.L.Th.) van der Zande - penningmeester
 • Ramon (R.) Jager - bestuurslid

Accountmanager en aanspreekpunt voor alle deelnemers is Bart (A.H.M.C.) van der Vorst. Neem contact met hem op via 06-13562353 of mail Bart.

Wat is Afbouwkeur

Ondernemers die het Afbouwkeurmerk voeren, moeten aan uiteenlopende eisen voldoen. Ze hebben een passende opleiding genoten, of hebben in de praktijk aangetoond voldoende vakmanschap te beheersen. Ze werken voortdurend aan het scherp houden van hun vaardigheden. 

Het pakket van eisen is uitgebreid en dient voortdurend up-to-date gehouden te worden. Een Afbouwkeurbedrijf:

 • hanteert een bedrijfsmatige uitoefening van het Stukadoors- en Afbouwbedrijf, Plafond- en Wandmontagebedrijf en/of Vloeren- en Terrazzobedrijf
 • voldoet aan de eisen van bedrijfstechniek en vaktechniek (handelskennis en vakbekwaamheid)
 • werkt waar mogelijk met materialen die voldoen aan eisen van NEN-CEN-normen
 • werkt met deugdelijke hulpmaterialen en gereedschappen
 • werkt volgens de eisen aan Arbo-, milieu- en kwaliteitszorg
 • registreert opleidingen van werknemers en maakt opleidingsplannen
 • hanteert, waar mogelijk, de NOA-voorwaarden 'zakelijk- en consumentenverkeer'
 • brengt offertes uit die voldoen aan minimumvoorwaarden
 • heeft een geschikte opslagruimte voor goederen
 • hanteert een procedure voor het plannen van werk
 • beschikt over een procedure voor het signaleren, registreren en afhandelen van meer- en minderwerk
 • voert werkzaamheden uit volgens oppervlakte-beoordelingsrichtlijnen van het Bedrijfschap Afbouw
 • registreert de soort ondergrond per opdracht, het aantal manuren en verwerkte materialen per project in een projectdossier
 • houdt een klachtenadministratie bij
 • hanteert een zorgvuldige procedure bij oplevering
 • controleert of werk is uitgevoerd conform opdracht.