Alle projectinformatie op één plek met de Afbouwkeur-app

13 jul 2020 | door: afbouwkeur

Alle projectinformatie op één plek met de Afbouwkeur-app
Speciaal voor deelnemers aan Afbouwkeur wordt op dit moment een smartphone-app ontwikkeld die het mogelijk maakt om op een hele laagdrempelige en gemakkelijke manier projectinformatie op te slaan en te delen. De Afbouwkeur-app staat op het punt om op grotere schaal door gebruikers getest te worden.

Jager Afbouw is op dit moment het enige bedrijf dat de Afbouwkeur-app uitvoerig test en uitprobeert. Ramon Jager, directeur en tevens bestuurslid bij Afbouwkeur was al in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van de app betrokken. “In eerste instantie zochten we naar iets dat meerwaarde kan bieden aan het deelnemerschap van Afbouwkeur. We willen meer kunnen bieden dan alleen de reguliere controles waarmee deelnemers worden geconfronteerd als ze Erkend zijn door Afbouwkeur. De app kan meerwaarde bieden omdat je er heel gemakkelijk een uitgebreid digitaal bouwdossier mee opbouwt.” Bedoeling van het nieuwe stukje digitaal gereedschap is dat medewerkers van afbouwbedrijven de app gebruiken om informatie over een project bij te houden en te delen. Dat kan bijvoorbeeld door foto’s te maken bij de eerste opname van een werk, tijdens de voortgang en bij eventuele calamiteiten of overeengekomen meerwerk. Een opdrachtgever kan in dat laatste geval bijvoorbeeld een digitale handtekening voor akkoord zetten, zodat daar in een later stadium geen onenigheid over kan ontstaan. Of afbouwers kunnen constateren dat een werkplek niet veilig is en daar in de app een melding van maken. Alle gegevens worden centraal opgeslagen en zijn ook toegankelijk voor medewerkers op kantoor of collega’s die in een later stadium aan dezelfde klus gaan werken. Jager: “In een later stadium kunnen we nog allerlei nieuwe functies toevoegen, maar nu zijn vooral het projectnummer, de locatie, soort werk, veiligheid en alle opdrachtgegevens leidend. Je kunt een werk nu heel gemakkelijk, en zelfs op afstand, monitoren. Ik vind bewustwording over veiligheid bijvoorbeeld erg belangrijk. Met de app dwing ik mijn medewerkers als het ware om veel bewuster na te gaan of hun werkplek schoon en veilig is.” 

Gebruiksgemak

Ook al bestaan er al verschillende andere monitoringsystemen en bieden sommige boekhoudpakketten ook de mogelijkheid om projectgegevens bij te houden, toch denkt Jager dat de Afbouwkeur-app iets toevoegt. “Juist vanwege het gebruiksgemak. Iedereen heeft een telefoon in zijn zak. En andere systemen zijn vaak duur of omslachtig. Ik ben al best enthousiast.” Op dit moment zit de ontwikkeling van de app dus in de eerste testfase. Er wordt nu bepaald of de structuur logisch en werkbaar is. Mede door corona is de daadwerkelijke introductie iets vertraagd. Naar verwachting kan er over een paar weken op een grotere schaal en door meer bedrijven worden getest. Dan zal worden gekeken of er nog meer functies gewenst zijn en kunnen worden toegevoegd. 

Goede informatievoorziening

Met het oog op de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB), die overigens weer is uitgesteld, kan de app ook nuttig zijn. Weliswaar weet nog niemand welke informatie een kwaliteitsborger straks bij oplevering nodig heeft, maar door de voortgang van een afbouwproject goed vast te leggen, is al aan een deel van de informatievoorziening voldaan. Het is dan ook de bedoeling om de ontwikkeling van de Afbouwkeur-app nauw te laten aansluiten bij de nieuwe wet en waar nodig extra functies in te bouwen.