Afbouwkeur is goed voorbereid op calamiteiten

23 jun 2020 | door: afbouwkeur

Afbouwkeur is goed voorbereid op calamiteiten
Afbouwkeur biedt haar deelnemers in samenwerking met AED Solutions een handige BHV-App aan: te gebruiken voor training en hulp en alarmering in noodsituaties. De RescueMate-App is door Afbouwkeur bedrijven gratis te gebruiken, zolang de door Afbouwkeur ingekochte voorraad apps strekt.

Tijdens een noodsituatie, bijvoorbeeld bij een ongeval op de bouw of thuis, is het belangrijk om de juiste handelingen te verrichten. U bent gestrest en uit onderzoek blijkt dat lang niet alles van de geleerde BHV-kennis onthouden blijft. Vaak worden de verkeerde besluiten genomen of wordt uit angst daarvoor gewacht op een professionele hulpverlener. En dat terwijl snel ingrijpen van groot belang is voor het slachtoffer. In noodsituaties zijn handboeken en noodprocedures niet snel beschikbaar of up-to-date. Deze app biedt wel snel advies in noodsituaties. Hij helpt u bij een ongeval, acute ziekte, brand en/of ontruiming. 

Nu de meerderheid van de BHV’ers en overige medewerkers gewend zijn om met een smartphone te werken, is het logisch ook de BHV-informatie op de smartphone beschikbaar te hebben. De RescuaMate-App geeft u gesproken instructies om op de juiste wijze eerste hulp te verlenen of te handelen bij acute ziekte, brandbestrijding en een ontruiming. Met behulp van de icoontjes in de app wordt via interactieve ja/nee vragen instructie gegeven over uit te voeren handelingen. Daarnaast kan de app worden gebruikt als trainingsapp zodat de BHV-kennis het gehele jaar kan worden getraind, verbeterd en op peil gehouden. U heeft altijd alle kennis bij de hand. Via pushberichten wordt op een laagdrempelige manier, door het jaar heen, aandacht voor de bedrijfshulpverlening gevraagd en wordt uw kennis verbeterd en op peil gehouden.

Afbouwkeur deelnemers kunnen een speciale registratiecode om de app te gebruiken opvragen bij Bart van der Vorst. Mail Bart.