Afbouwkeur App voor kwaliteitsborging

18 sep 2019 | door: afbouwkeur

Afbouwkeur App voor kwaliteitsborging
Op 14 mei 2019 nam de Eerste Kamer de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen aan. De Wet Kwaliteitsborging heeft drie doelen: een verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit, een verbeterde positie van de consument en het stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering. Afbouwkeur, waarvan de Erkende bedrijven kwaliteit van proces en product als speerpunt hebben, speelt hierop in met een handige app voor de deelnemers.

De nieuwe wet, waarvan overigens nog niet uitgekristalliseerd is hoe alle bouwpartijen zich hieraan moeten conformeren, moet kwaliteitsverbetering stimuleren. In ieder geval zullen afbouwbedrijven veel meer zaken vast moeten gaan leggen, zodat de geleverde kwaliteit daadwerkelijk kan worden aangetoond. 

Afbouwkeur laat daarom een digitaal kwaliteitssysteem ontwikkelen ten behoeve van de Wet Private Kwaliteitsborging. Studio Hulan, gespecialiseerd in serious games, gamification & App ontwikkeling, is door het bestuur gekozen als partner voor een Afbouwkeur App. Hulan ontwikkelt momenteel de primaire Afbouwkeur App en een handig Dashboard die Afbouwkeur deelnemers kunnen gaan gebruiken voor hun kwaliteitsborging. Het streven is een eenvoudige tool voor iedereen die zelf de kwaliteit moet vastleggen en aantonen.

Er wordt een App gebouwd voor mobiele telefoons en een dashboard, waarmee op kantoor het projectmanagement kan worden gestroomlijnd. Met beide kan eenvoudig een digitaal kwaliteitsdossier worden opgebouwd. Met de Afbouwkeur App creëer je een compleet dossier en ben je als bedrijf voorbereid op de nieuwe Wet Kwaliteitsborging.

Afbouwkeur had al langere tijd plannen voor een dergelijke App, maar de besluitvorming over de Wet Kwaliteitsborging liet maar op zich wachten. Er zijn nu nog onduidelijkheden over de nieuwe wet en er zullen daarom nog ontwikkelingsuren nodig zijn om voor Afbouwkeur-bedrijven een praktische App te ontwikkelen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de eerste testversie. Afbouwkeur-deelnemers, die bereid zijn om de testversie uit te proberen en hierover hun feedback willen geven, kunnen zich melden bij verenigingsmanager Bart van der Vorst.